Catostomidae (Suckers)

Longnose Sucker (Catostomus catostomus)
White Sucker (Catostomus commersoni)
Shorthead Redhorse (Moxostoma macrolepidotum)
Silver Redhorse (Moxostoma anisurum)